Forsvarets forskningsinstitutt publiserte nylig rapporten «Påvirkningsoperasjoner i sosiale medier – oversikt og utfordringer».

Formålet med rapporten er todelt: 1) å gi en omfattende oversikt over hvordan stater bruker sosiale medier for å prøve å påvirke befolkningen i andre land, og 2) å undersøke hvordan slike operasjoner har blitt håndtert. Bakgrunnen for rapporten er den økende bruken av sosiale medier i innblanding i for eksempel valg, internasjonale relasjoner eller krisesituasjoner som Covid-19-pandemien. Rapporten fokuserer på de praktiske aspektene ved slike påvirkningsoperasjoner – hvilke aktører og elementer er involvert, og hvordan det fungerer. Rapporten er rettet mot de som måtte trenge å håndtere eller forholde seg til slik påvirkningsoperasjoner som en del av sitt daglige arbeid. Rapporten gir grundige forklaringer og bakgrunn for teknologier som brukes, aktører som er involvert og rollene og samspillet mellom aktørene og teknologien i påvirkningsoperasjoner.

Den sentrale problemstillingen er hvordan den globale, høyteknologiske private infrastrukturen til sosiale medie-selskaper gir direkte, ikke-redigert tilgang til brukere over hele verden, og hvordan denne infrastrukturen misbrukes for å drive skjult påvirkning. Relevante spørsmål blir diskutert gjennom en studie av de russiske påvirkningsforsøkene i det amerikanske presidentvalget i 2016, med henvisninger til den nåværende covid-19-pandemien der det er nødvendig.

Hele rapporten kan leses på FFIs sider. Les også intervju med forfatter av rapporten Arild Bergh her.

Bergh er også en del av et nytt forskningsprosjekt ved FFI med mål om blant annet å finne mulige mottiltak mot påvirkning.