Ny podcastepisode om korona og endring av samfunnsstrukturer.

Vi aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen på grunn av koronapandemien. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn?

Hør siste podcastepisode med Lars Ole Grottenberg, forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (UiA) og stipendiat i samfunnssikkerhet (UiS), og Arne O. Holm, redaktør i High North News og styremedlem i UTSYN.

Du får et historisk perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av covid-19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.

Hele podcastepisoden finnes her.

Episoden er et samarbeid mellom Polyteknisk Forening, Dagsavisen og UTSYN, med støtte fra Fritt Ord.