Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de store omveltningene som nå skjer kommisjonens arbeid? Hvordan ivareta et fokus på det strategiske i en slik situasjon, på kort og lang sikt? Hvilken kompetanse trenger vi?

Lytt til samtalen mellom:

  • Knut Storberget, statsforvalter Innlandet og leder, Forsvarskommisjonen.
  • Liv Signe Navarsete, statsforvalter Vestland og medlem, Forsvarskommisjonen.
  • Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN – forum for utenriks og sikkerhet, og styreleder i PF Samfunnssikkerhet.

I denne episoden lærer du om Forsvarskommisjonens arbeid med å vurdere mulige forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg for Norge de neste 10 til 20 årene. Du hører om hvilke utfordringer vi står overfor, og hovedproblemstillinger for kommisjonens arbeid. Du får også høre om hvem og hva som skal til for at forsvaret skal lykkes i fremtiden.

Denne podcasten er et opptak fra en samtale med Forsvarskommisjonen hos Polyteknisk Forening 17. januar 2023 og kan høres her. Støttet av Forsvarsdepartementet og Fritt Ord.