UTSYN og Polyteknisk Forening inviterer til samtale med Forsvarskommisjonen om hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer vi står ovenfor på kort og lang sikt, og problemstillinger for kommisjonens arbeid.

Tid: 17. januar 2023, kl. 18:30-19:30
Sted: Polyteknisk Forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de store omveltningene som nå skjer kommisjonens arbeid? Hvordan ivareta et fokus på det strategiske i en slik situasjon, og ikke bare konsekvensene på kort sikt?

Du møter:
* Knut Storberget, leder, Forsvarskommisjonen
* Liv Signe Navarsete, medlem, Forsvarskommisjonen
* Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN – forum for utenriks og sikkerhet, og styreleder i PF Samfunnssikkerhet

Russlands fullskala invasjon av Ukraina, NATOs nye strategiske konsept, et helt Norden i NATO med finsk og svensk medlemskap, økende strategisk rivalisering mellom Kina og en del vestlige land. Mye har endret seg siden forsvarskommisjonen ble nedsatt av regjeringen i desember 2021.
Forsvarskommisjonen skal vurdere mulige forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg for Norge de neste 10 til 20 årene, og leverer sin rapport i mai. Med en sikkerhetssituasjon som stadig utfordrer også næringsliv og sivilsamfunn med sammensatte trusler, er åpenhet rundt og informasjon om politiske veivalg desto viktigere. Derfor inviterer UTSYN – Senter for utenriks og sikkerhet og Polyteknisk Forening til samtale om hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer vi står overfor på kort og lang sikt, og hovedproblemstillinger for kommisjonens arbeid.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.
Dette arrangementet er både fysisk og digitalt. Påmeldte til den digitale sendingen vil kunne følge direktesendingen på nettsidene til Polyteknisk Forening hvor den tilgjengeliggjøres i forkant av møtet.

Lett servering til praten fra kl. 18:00.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål om seminaret.
Velkommen!

Arrangementet er støttet av Forsvarsdepartementet og Fritt Ord.