Ny bok fra UTSYNs Ingrid Vik

31.08.2023 |

Ingrid Viks nye bok: Hand i Hand - by og land i polariseringens tid.

Våren 2023 mottok regjeringen Totalberedskapskommisjonens rapport «Nå er det alvor». Bare noen uker før leverte en minst like alvorstynget forsvarskommisjon sin gjennomgang og anbefalinger av hva som skal til for å trygge vår nasjonale sikkerhet i tiden som kommer. Til sammen understreker disse rapportene at vi lever i en farlig tid.

Dette er noe av bakgrunnen for den nye boken til UTSYNs Ingrid Vik: «Hand i hand? By og land i polariseringens tid». Leseren tas med på en reise inn i norske polariserte skillelinjer og motkulturer. I boka spør hun blant annet: Hvordan ser virkeligheten ut i Finnmark, på grensa til Russland? Hva skjer i bibelbeltet? Eller i bygda når demografien sliter, arbeidsplasser oppløses og offentlig sektor trekker seg ut? Hvilken vei går landbruket? Og hva gjør vi med klimafloken? Sist, men ikke minst, hvordan ser livet ut for en ordfører i en passe stor kommune når det virkelig strammer seg til?

Boka er også en reise inn i Stein Rokkans gamle skillelinjer mellom sentrum og periferi. Hvilke skillelinjer ville han ha gjenkjent i dag, og hva ville vært nytt? For det første ville han sett at konfliktene fortsatt skjærer dypt mellom sentrum og periferi, i geografisk, økonomisk, sosiokulturell forstand. Han ville merket seg at distriktspolitiske motkulturene finnes fortsatt, men i dag er de ulvemotstandere, vindkraftmotstandere og klimaskeptikere, ikke lavkirkelige og målfolk på Vestlandet. Det nye er også at de store og komplekse konfliktsakene i vår tid i enda større grad er grenseoverskridende. Det samme gjelder kunnskap, ideer, desinformasjon og falske nyheter, som i dag deles i et tempo som var utenkelig på Rokkans tid. Han ville ha merket seg hvordan de digitale plattformene får fart på debatten. Jo sterkere følelser, jo mer spredning.

Boka er skrevet i skyggen av pandemi og krigen i Ukraina som har tydeliggjort det norske samfunnets sårbarhet og manglende beredskapstenkning. Dermed handler boka også om det norske demokratiets kår og nasjonalstatens sikkerhet nå og i framtiden.

Fra innledningen i boka:
«Da Russland gikk til fullskalakrig mot Ukraina, ble det klart for de fleste at sikkerhet og stabilitet ikke lenger er noe vi kan ta for gitt. Verden har blitt et farligere sted der, også for oss. Konsekvensen er at lokalpolitikk i mange tilfeller er sikkerhetspolitikk. Noen steder også utenrikspolitikk. Som i Finnmark, der krigen har snudd opp ned på livet langs grensa mot Russland.

Denne gangen kan vi heller ikke betale oss ut av problemene, slik oljelandet Norge har gjort siden den kalde krigens slutt. Likevel virker det som om vi mangler kriseforståelse. Vi protesterer, debatterer og beslutter som om ingenting har skjedd, som om vi fremdeles befinner oss i dyp fred. Det skjer samtidig som den konvensjonelle, skitne krigen pågår for fullt i Ukraina, mens hybrid- og informasjonskrigen pågår rett foran øynene våre.»

Boka lanseres i slutten av september av Spartacus Forlag.