Kalde fronter eller gode venner? Samarbeidsområder mellom Norge og Russland

09.09.2021 |

Mannskap fra Kystvakt Jarl er på vei for å levere markørdukker til det russiske søk- og redningsskipet Nikolay Chiker under Øvelse Barents 2021. Foto: Stian Roen/Forsvaret

Nytt fagnotat som tar for seg de ulike områdene for samarbeid som finnes mellom Norge og Russland.

Først gis en kort oversikt over forholdet mellom landene frem til i dag, før notatet tar for seg ulike områder for samarbeid – innen blant annet kystvakt, grense, søk og redning, atomsikkerhet, og forsvar – og på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Notatet avslutter med muligheter og utfordringer for videre samarbeid, med et blikk på politiske skillelinjer i Norge.

Fagnotatet er skrevet av Ragnhild Tvergrov Skare, praktikant i UTSYN.

Hele fagnotatet kan leses og lastes ned her: Samarbeidsområder mellom Norge og Russland.