Bokbad: Blue Governance in the Arctic and Antarctic

01.09.2021 |

Bakgrunnsbilde av Polhavet, foto: Patrick Kelley/Wikimedia Commons. Foran: Geir Hønneland.

Velkommen til digitalt bokbad med vår fagprofil Geir Hønneland, forfatter av «Blue Governance in the Arctic and Antarctic».

Boken handler om forvaltningen av våre felles fiskeriressurser i nord – og betydningen av føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll på tvers av farvann og territorialgrenser.

Geir Hønneland vil samtale med daglig leder i UTSYN, Hedda Langemyr.

Du får anledning til å kjøpe et signert eksemplar av boken med rabatt.

Bokbadet arrangeres sammen med Polyteknisk Forening, og det er mulig å stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale medier, eller underveis i direktesendingen.

Tid: 1. september 2021, kl. 18:00-19:00.

Hør hele podcastepisoden her.