#PolyPod og bokbad: Blue Governance in the Arctic and Antarctic

01.09.2021 |

Bakgrunnsbilde av Polhavet, foto: Patrick Kelley/Wikimedia Commons. Foran: Geir Hønneland.

Ny podcastepisode og digitalt bokbad med vår fagprofil Geir Hønneland, forfatter av «Blue Governance in the Arctic and Antarctic».

Boken handler om forvaltningen av våre felles fiskeriressurser i nord. Hva betyr føre-var-prinsippet, sertifisering og myndighetskontroll for bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i nord? Hva er sammenhengene mellom forvaltning av havressursene, sikkerhetspolitikk og trusselbildet på tvers av farvann og territorialgrenser?

Episoden handler om ressursforvaltningen i Barentsregionen i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning, klimaendringer, stormaktsrivalisering og interessemotsetninger i området. Du får en introduksjon til det havrettslige utgangspunktet, Svalbardsonen og det norsk-russiske forvaltningsregimet i Barentshavet. Det snakkes om hvordan fastsettelse og etterlevelse av torskekvoter betyr mye også i det store bildet, og konkret om Marine Stewardship Council (MSC)-sertifisering som markedstiltak både på russisk og norsk side i nord. Hva blir viktig for Norge fremover, hvilke fora forholder vi oss til og hvordan sikrer vi både natur-, økonomi- og fredsinteresser?

Geir Hønneland samtaler med daglig leder i UTSYN, Hedda Langemyr.

Bokbadet ble arrangert sammen med Polyteknisk Forening, 1. september 2021, kl. 18:00-19:00.

Hør hele podcastepisoden her eller se bokbadet på YouTube.

 

Podcastepisoden og det digitale bokbadet er produsert med støtte fra Fritt Ord.