FFI har levert sitt retningsinnspill. Nå skal militære meninger brytes og politiske prioriteringer besluttes. Det vil som alltid skje i lukkede rom, i etat og embetsverk. Og må, mer enn noen gang, tas i åpent lende – i full offentlighet.

Dét er tanken til det sikkerhetspolitiske forumet Utsyn, som i samarbeid med NOF og NTL Forsvaret nå har satt scenen for det brede, offentlige ordskiftet om neste langtidsplan for forsvarssektoren. Startskuddet for den krevende marsjen fram mot LTP 2020 gikk med et fullsatt debattmøte i Polyteknisk forening i Oslo, 25. februar.

Debattlista er lagt på et nødvendig høyt nivå, med krevende sikkerhetspolitiske dilemmaer og vanskelige militærfaglige valg. To dimensjoner dominerte dette uavhengige forspillet til den offisielle LTP-prosessen, og de vil ventelig prege debatten framover: Økonomiske rammer og militære konsepter. Samt ikke minst de sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske dilemmaer Stortinget – og samfunnet – står overfor: Hva skaper sikkerhet – og usikkerhet? Hva koster sikkerhet – og aksepterer vi prisen?

Les hele oppsummeringen fra arrangementet 25. februar om de store dilemmaene fremover for ny LTP, skrevet av Dag Leraand.

Se også kommentar fra NOF, NTL Forsvaret og UTSYN i denne videoen.