Forsvarsplanlegging handler om å ta strategisk viktige valg for fremtiden. Det er ikke lett og historien har vist at det sjelden blir rett.

Regjeringen er i gang med en ny langtidsplan, der Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) nylig har gitt sitt innspill. Hovedpoenget er at den gjeldende langtidsplan allerede er både underfinansiert og underdimensjonert til å løse de mest krevende oppgavene. FFI anbefaler ingen ting, men legger frem fire prinsipielle retninger for regjeringens videre arbeid.

Forsvaret har vært underfinansiert og ambisjonene høyere enn betalingsviljen i lang tid. Verden endres raskt og trender lagt til grunn mister relevans. Store materiellprosjekter har ofte blitt forsinket og betydelig dyrere enn antatt. Operativ evne lider under manglende beredskap og lav utholdenhet. Hensynet til blant annet distrikter, industri og Forsvarets indre dynamikk sammen med politiske hestehandler fører til avvik. I sitt innspill viser FFI til at gjeldende langtidsplan, allerede etter 2 år, er underfinansiert med 100 mrd. kroner. Det er alvorlig.

Les resten av innlegget til UTSYNs fagprofil, Terje Bruøygard, i Nordnorsk debatt – publisert 13.02.19. Dette er et bidrag i en kronikkserie om sikkerhet som UTSYN har i samarbeid med Nordlys. Kronikkserien er støttet av Fritt Ord.