Tillit og demokrati

Skjermdump fra tidsskriftet Samtiden nr. 2-3 2020.

Post-polarisering
– en vei ut av uføret?

Vi har alle et ansvar for å verne om det norske tillitssamfunnet, men politikere og mediene ...
Les mer…
Markering i Strasbourg for Charlie Hebdo i 2015. Foto: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

Å takle en krise

Blasfemi handler om demokratiske prinsipper, men også om krig og fred. Av: Ingrid Vik, fagrådgiver i ...
Les mer…
Vegard Valther Hansen, Bjørn Erik Thon, Roar Thon, Mette Vågnes Eriksen og Eskil Grendahl Sivertsen. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Overvåking i samfunnet

Ny podcastepisode ute om overvåking, personvern og sikkerhet. Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi overvåking ...
Les mer…
Ørjan Karlsson, Jette Christensen, Mette Vågnes Eriksen og Ingvild Næss. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Makt og tillit under koronakrisen

Ny podcastepisode ute om samfunnssikkerhet og personvern i krisetider. Hvordan påvirkes balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern ...
Les mer…
Kilde: Shutterstock

Hvordan kan maktforhold påvirke samfunnssikkerhet i krisetid?

Samfunnssikkerhet handler om vår kollektive evne til å verne oss mot og håndtere hendelser som truer ...
Les mer…
Feltoperatører fra Etterretningsbataljonen samtrener med kollegaer under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret.

Er økt polarisering en sikkerhetstrussel?

Er polarisering en reell trussel mot vår sikkerhet? Hvordan skal vi i så fall styrke den ...
Les mer…
Skjermdump av forsiden til tidsskriftet Samtiden, nr. 1 2020.

Polarisering som sikkerhetsutfordring

Forsvar og sikkerhet er for stort og viktig til at det bør reduseres til en kamp ...
Les mer…