Skribent:
Redaktør

Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen sammen med sin ledergruppe hvor de diskuterer fagmilitært råd. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarsplanlegging for fortida

Av Redaktør / 18 februar 2020

Terje Bruøygard si tilnærming leiar til retrospektiv planlegging. Av: Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen, phd stipendiat ved Forsvarets høgskule/Sjøkrigsskulen Ein kommentar til Terje Bruøygard sin kronikk…

Les mer…
Utenriksminister Eriksen Søreide og FNs generalsekretær Guterres i 2018. Foto: Ingrid Kvammen Ekker / UD

Utenrikspolitikk i balanse?

Av Redaktør / 18 februar 2020

Verden er mindre forutsigbar og Norges rolle i verden er endret. Er norsk utenrikspolitikk og organiseringen av denne ditto omstillingsdyktig? Og er engasjementet i utenrikspolitikken…

Les mer…
Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Hvordan skal Norge bidra fremover innen forsvar og sikkerhet internasjonalt?

Av Redaktør / 11 februar 2020

I slutten av februar arrangerer UTSYN med samarbeidspartnere åpent seminar på Rena om Norges rolle internasjonalt. Trump har gitt uttrykk for at USA vil bidra…

Les mer…
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Først sikkerhetsstrategi, deretter forsvarskonsept

Av Redaktør / 04 februar 2020

I arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret er det enkelte som etterlyser fokus på et norsk forsvarskonsept. Det er unektelig viktig, men først og fremst…

Les mer…
Oppstilt landmateriell i forbindelse med en vedlikeholdsøvelse på Værnes i 2017. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Debatten om Forsvaret må føres i et strategisk rammeverk

Av Redaktør / 03 februar 2020

I arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret fokuseres det blant annet på materiell, lokalisering, våpengrenenes balansering og hvilke forsvarskonsept som skal legges til grunn. Dette…

Les mer…