Hvordan skal Norge bidra fremover innen forsvar og sikkerhet internasjonalt?

Soldater fra Norwegian Task Unit i Al-Assad, Irak, 2016. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

I slutten av februar arrangerer UTSYN med samarbeidspartnere åpent seminar på Rena om Norges rolle internasjonalt.

Trump har gitt uttrykk for at USA vil bidra mindre og at NATO bør gjøre mer i Midtøsten. Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet, Frankrike ønsker bistand fra Norge i Mali, «Norge er NATO i nord» og vi har økt alliert tilstedeværelse og trening her hjemme. Samtidig skal vi ha et troverdig forsvar nasjonalt, og kunne håndtere hendelser og kriser alene. Kan vi få en vanskelig samtidighetsproblematikk? Hvis det oppstår en hendelse i nord, hvem skal håndtere situasjonen hvis vi er bundet i internasjonale operasjoner i andre land? Samtidig må Norge fortsatt bidra i internasjonale operasjoner.

Hva er egentlig Norges handlingsrom, hvordan skal vi prioritere, hvordan løser vi best dette dilemmaet, og hva betyr det for Forsvarets innretning fremover?

EU er interessert i økt samarbeid innenfor forsvar og sikkerhet, men det er usikkert hvilken rolle de kan spille som militærmakt. NATO og EU har signert en avtale om å utvikle mer samarbeid, og selv om Norge ikke er med i EU er det ønskelig fra vår regjering at vi revitaliserer samarbeidet om EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til dette? Hvor tett på disse prosessene bør Norge være?

I samarbeid med Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet inviterer UTSYN til seminar om Norges rolle internasjonalt fremover.

Det blir samtale med Ole-Christian Emaus, sjef for Telemark bataljon, og Bjørn Olav Knutsen, forsker ved FFI og Nord universitet. Hanne Eggen Røislien, forsker i Cyberforsvaret, leder samtalen.

Seminaret arrangeres 26. februar kl. 18:00-20:00 i Artillerisalen i Rena leir.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, men krever påmelding. Send påmelding til arrangement@prosjektutsyn.no innen 25. februar.

 

Les også fagnotatet om Forsvarets innretning: Hvilket forsvar gjør Norge tryggest?