Skribent:
Redaktør

Illustrasjonsbilde for Forsvarets forums podcast Krig & Sånn

Podcast: Hvor farlig er egentlig Russland?

Av Redaktør / 23 august 2019

Hvor farlig er egentlig Russland i dag? Er det Norge som provoserer med NATO-øvelser og flere utenlandske soldater på norsk jord? Journalist Silje Kampesæter tok…

Les mer…
Skjermdump fra Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhet.

Næringslivets rolle og
Norges evne til å lykkes med totalforsvaret

Av Redaktør / 16 august 2019

Det er et gap i hvilket trusselbilde de hemmelige tjenestene informerer om via åpne rapporter, og hvordan næringslivet innretter seg. Av: Birgitte Førsund, direktør i…

Les mer…
Den russiske nordflåtens flaggskip Petr Vilikiy utenfor norskekysten. Foto: Kystvakten / Forsvaret

Stormaktene trapper opp i Nordområdene
– hva gjør Norge?

Av Redaktør / 12 august 2019

I den grad forsvaret diskuteres politisk i Norge er det ofte en diskusjon om hvorvidt vi har vedlikeholdt våre selvpålagte restriksjoner eller ikke. Av: Hedda…

Les mer…
KV Svalbard på øvelse. Foto: Jonas Selim / Forsvaret

Totalforsvar i nord
– har vi kontroll?

Av Redaktør / 08 august 2019

Russland varsler om økt militær aktivitet utenfor norskekysten med en rekke landgangsøvelser og ekspanderer både vestover og sørover rett inn i GIUK-gapet (Greenland, Iceland, UK).…

Les mer…