Donald Trump krever at Europa øker forsvarsbudsjettene, men det overskygger det viktigste: å forbedre alliansens effektivitet innen avskrekking og kollektivt forsvar.

NATO-toppmøtet for 2018 ble nylig avsluttet, og det var tydelig dominert av to ting: den fornærmende tonen og fraværet av diplomati fra USAs president Donald Trump til enkelte nøkkelallierte i NATO, og av en misvisende debatt om NATO-medlemslands forpliktelser til å bruke 2 prosent av deres BNP på nasjonalt forsvar. La oss starte med det viktigste: «Ja», investeringene i et nasjonalt forsvar er ikke likt fordelt mellom NATO-landene, og «ja», ikke alle væpnede styrker hos de NATO-allierte er i tilfredsstillende stand. Likevel, å være så opptatt av NATOs retningslinjer om å bruke 2 prosent av et lands BNP på forsvar overskygger det viktigste: å forbedre alliansens effektivitet innen avskrekking og kollektivt forsvar.

Benjamin Schaller skriver om NATO-toppmøtet og hele kommentaren kan leses i Dagsavisen, publisert 19.07.18.