Spørsmålet er ikke om atomavskrekking fungerer, men om atomavskrekking vil fungere i hvert tilfelle.

Dagens unge fagstemme i Dagsavisen er Kjølv Egeland, forsker ved Folkerettsinstituttet, og han skriver blant annet:

Ideen om at bruk av atomvåpen har blitt avverget ene og alene av kalde hoder hindrer læring, viderefører usikkerhet og undergraver mer dyptgripende politiske løsninger. Det er dessuten upresis historiefortelling. Lærdommene bør kontinuerlig revurderes og utfordres.

Les hele kronikken publisert i Dagsavisen 27.04.18.