Hør UTSYNs Hedda Langemyr i podcasten «Tojes time», i samtale med nettopp Asle Toje.

Samtalen tar for seg Russlands krigføring i Ukraina, mediedekning av krigen, grensesamarbeid og minnekultur i nord, utviklingen av norsk sikkerhetspolitikk de siste tiårene, totalforsvaret og et mer sammensatt trusselbilde, konsekvenser av informasjonskrig og ulike virkelighetsforståelser, sivil motstandsdyktighet og det offentlige ordskiftet, tillit og demokrati, NATO, EU og USA – for å nevne noe.

Hele samtalen kan ses og høres på YouTube her.