Russland retter sin informasjonskrigføring både mot egen og andre lands befolkning. Hvordan opererer Kreml i informasjonsmiljøet og hvordan påvirkes vi? Hva vet vi om russiske og andre utenlandske påvirkningsoperasjoner mot Norge?

Hør ny episode av #PolyPod og samtalen mellom:

  • Eskil Grendahl Sivertsen, fagdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og tidligere offiser i psykologiske operasjoner med ti års strategisk kommunikasjonserfaring fra Forsvarsdepartementet og UD, samt fagprofil i UTSYN
  • Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN

Sivertsen har ledet FFIs forskningsprosjekt hvor man har kartlagt utenlandsk påvirkning på det norske folks meninger og holdninger. Analysen av stortingsvalget 2021 har gitt interessante svar. Ble Norge utsatt for påvirkning før valget?

Episoden er spilt inn 6. april 2022 og laget i samarbeid med Polyteknisk Forening.

Hele episoden kan høres som pod her, eller opptak av sendingen kan ses på YouTube.