– Tilliten mellom myndigheter og sivilbefolkning må styrkes

09.03.2021 | ,

Luftvernartilleribataljonen kjører kolonne fra Ørland flystasjon til Andøya for øvelse Sølvpil. Foto: Hanne Hernes / Forsvaret

Forsvarsministeren har dukket opp på de to siste dialogmøtene til UTSYN. Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i UTSYN, tror det er et tegn på at myndighetene ønsker en bedre dialog med sivilbefolkningen.

– Noe av det viktigste for et land som står midt i veldig store omstillingsprosesser, et land som opplever en sterk og ganske dramatisk sikkerhetspolitisk utvikling over tid, er en informert befolkning, sier Langemyr til High North News.

– Vi ønsker å gå i dybden av komplekse og vanskelige temaer, og skape et trygt og inkluderende rom for alle paneldeltakere. Et rom hvor man kan møtes med garden nede, og ikke med den hovedhensikt å stagge eller henge ut motdebattanten. Hovedhensikten hos oss skal være at man sammen kan reflektere rundt disse krevende dilemmaene som vi står i, og forklare perspektiver, med et håp om at vi kan finne løsninger på tvers av ståsteder. En åpen samtale gir også en bredere forankring i befolkningen for de beslutninger som til slutt tas, enn om disse samtalene tas bak lukkede dører, sier hun.

 

Les hele intervjuet fra 8. mars 2021 i High North News.