Villedende om Utsyn

Soldater i Sambandstroppen på GSV øver på å sette opp en AMX. Foto: Joakim Salmelid/Forsvaret

I en artikkel i Sør-Varanger Avis 2. mars i år skriver Vidar Marstein i Sør-Varanger FrP at det er en sammenheng med at Rødt-politiker Theresa Haabeth Holand etterlyser lokale debatter rundt folk-til-folk-samarbeidet, og at UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet har et ønske om å invitere til dialogmøter i nord.

Av: Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN

Videre kommer Marstein med noen feilaktige beskrivelser av hvem og hva UTSYN er. Vi finner det derfor nødvendig å bidra med noen oppklaringer og korreksjoner.

For det første: UTSYN er en plattform uten noen som helst form for partipolitisk binding. Vi holder kontakt med politiske partier av alle farger – fordi målet vårt er å bidra til en mer kunnskapsbasert, åpen og bredere forankret debatt om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det er positivt at Rødt ønsker mer debatt, men utover det er det ingen sammenheng mellom det initiativet og UTSYNs ønske om dialogmøter i Finnmark.

For det andre: Vårt mandat og vår rolle er fokusert på å styrke den demokratiske debatten ved å legge til rette for at flere stemmer kommer til i det nasjonale ordskiftet. Det betyr også å legge til rette for at folk langt fra hovedstaden kan få sentrale politikere i tale om spørsmål de er opptatt av. UTSYN er ikke et nettverk i Oslo, men et nettverk av fagfolk og miljøer fra hele landet generelt – og nord spesielt.

UTSYN har siden oppstart vært særlig engasjert i Nord-Norge, gitt nordområdenes geostrategiske plassering og en sikkerhetspolitisk situasjon som i stor grad påvirker vanlige folks liv og virke. Vi samarbeider med nordnorske aktører, medier og kunnskapsinstitusjoner på daglig basis, og ønsker med det å styrke båndene mellom nord og sør. Dette er også utgangspunktet for UTSYNs dialogmøter.

Vi mener imidlertid at det er avgjørende viktig å bidra til mer kunnskap og bevissthet om hvordan endringer i internasjonal politikk faktisk får konsekvenser lokalt – også for Finnmark. Folk-til-folk-samarbeidet er en viktig bærebjelke i relasjonen mellom Norge og Russland. Men skal dette ivaretas på best mulig måte, så må vi ha kunnskap om hvordan endringer internasjonalt påvirker situasjonen lokalt, som i Kirkenes og Vardø.

Det er dette vi tar initiativ til å snakke mer om når vi inviterer til dialogmøtene: Altså å skape en arena hvor lokale politikere og borgere kan komme i direkte dialog med sentrale myndigheter på sikkerhetsspørsmål som angår og påvirker hverdagen til folk i nord. Vi oppfordrer lesere og lokale politikere til å lytte og se på møtene som ble gjennomført digitalt med fokus på Tromsø og Bodø i februar.

Målet er å kunne ha tilsvarende gode møter i Kirkenes og Vardø i løpet av våren, forhåpentligvis også dialoger i levende live, ikke bare på skjerm.

 

Innlegget ble først publisert i Sør-Varanger Avis 5. mars 2021.