Fagprofil i UTSYN, Gjert Lage Dyndal, har akkurat kommet ut med en ny bok. Denne gang sammen med Ann Karin Larssen fra Luftkrigsskolen.

Dette er en bok om «systemet», med tema som organisasjon, lover, reguleringer og de prinsipper som ligger til grunn for hvordan kriser ledes i Norge. Fokuset er krisehåndtering på strategisk etats- og politisk nivå. Den baseres på en tidligere bok med samme tittel fra 2010 av Dyndal, men har her blitt underlagt en omfattende revisjon. Noen bidragsytere og kapitler er med fra første utgave, mens de fleste er helt nye.

Boken tar for seg håndtering av ulike typer kriser, men med et hovedfokus på de type kriser som truer samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Noe som sammenfaller godt med UTSYNs aktivitet og interesse. Dette favner kriser med potensiale for episoder og hendelser i våre maritime nordområder, hvordan terrortruslene utvikler seg og hvordan det kan håndteres, og ikke minst de mer diffuse cybertrusler vi har og kan se for oss. Eller som Dyndal skiver, alle de cyberutfordringene vi ennå ikke vet at vi har.

Videre går denne nye utgaven av boken inn på det verste scenariet, potensialet for krig på norsk jord. Her diskuteres det om våre lover og reguleringer mellom etater er relevante for en krigssituasjon, og om vi samfunnsmessig er forberedt på hvor tungt NATO kan bli involvert.

Boken er bygd opp med fire hoveddeler: Først en mer teoretisk del om strategisk krisehåndtering, dernest en andre og spennende del om etterretning, media og situasjonsforståelse. Tredje del fokuserer på nasjonal strategisk krisehåndtering, mens fjerde og siste del går inn på tematikken om «krig på norsk jord».

Hver del dekkes med flere kapitler skrevet av erfarne, profesjonelle fagfolk og forskere med ekspertkompetanse på sine felt.
I følge redaktørene er målgruppen for boken først og fremst studenter på bachelor- og masternivå, men også praktikere innenfor krisehåndtering og alle som er involvert i beredskapsarbeid, samt alle andre som er faglig interesserte i krisehåndtering på strategisk etats- og politisk nivå i Norge.

Boka kan man få tak i hos Universitetsforlaget.

Det blir fysisk og digital boklansering hos Polyteknisk Forening 3. september med Gjert Lage Dyndal, Kjell Inge Bjerga, Espen Barth Eide og Guro Angel Gimse. 

På grunn av koronarestriksjoner er det begrenset antall plasser. Send påmelding til arrangement@prosjektutsyn.no.

Boklanseringen kan også følges digitalt via YouTube. Mer informasjon om arrangementet på Facebook.

To anmeldelser av boken kan leses her.