Nylig ble boken «COVID-19 Disinformation: A Multi-National, Whole of Society Perspective» lansert, og vår nye fagprofil Arild Bergh har bidratt med et kapittel.

UTSYNs nye fagprofil og seniorforsker ved avdeling for Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Dr. Arild Bergh, kom nylig ut med kapittelet «Are you seeing what I am seeing? – Ensuring data relevance for online information environment». Kapittelet finnes i boken «COVID-19 Disinformation: A Multi-National, Whole of Society Perspective» som kom ut i mai i år. Ritu Gill og Rebecca Goolsby har redigert boken.

Kapittelet tar for seg hvordan man skal sørge for å få tak i relevante data for analyser av desinformasjon i sosiale medier, da det eksisterer mye dårlig data fra såkalte «data-resellers» der ute. Kapittelet er basert på erfaringer fra tidlig i covid-19-pandemien, hvor Bergh gikk inn i hvordan man kunne analysere hva som skjedde på sosiale medier.

Her er en kort oppsummering av kapittelet på engelsk:
Social media analysis has gone from an arcane, minority art to a mainstream necessity in a few short years. Following on from interference in US elections and attacks on democracy campaigners, the COVID-19 crisis has shown that social media is still an easy option for actors who want to disrupt democracies by pushing disinformation and amplifying misinformation. Although there are numerous tools and services available that offer to analyse social media, defence and general government strategic communication staff can find it difficult to evaluate their quality. Of particular concern is the oblique nature of the underlying data which can skew assessments quite dramatically. This chapter will use the experiences of Norwegian strategic communication personnel as a lens to highlight problems one might encounter when working with social media analysis. This approach grounds the recommendations and suggestions for practical solutions on how to evaluate the relevance of dataset used in online information environment assessments.

Bergh har doktorgrad i sosiologi fra University of Exeter. Før dette jobbet han i 20 år som databaseutvikler i Storbritannia. Disse komplementære ferdighetene benyttes i forskning på sosiotekniske problemstillinger som kan påvirke Norge. For tiden jobber Bergh med cybersosial propaganda, påvirkningsoperasjoner, og des- og feilinformasjon i digitale domener som sosiale medier – spesielt i sammenheng med nasjonale kriser og totalforsvar. Forskningen fokuserer på å forstå hvordan fiendtlige aktører manipulerer sosiale medieplattformer, hva de oppnår og hvordan demokratier kan oppdage og takle slike aktiviteter. Bergh er for tiden gjesteforsker ved Hitotsubashi University i Tokyo.