Hvordan kan vi fange opp, forebygge og håndtere påvirkningsoperasjoner? Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har kommet med en ny rapport med blant annet tiltak for å gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier.

En av forfatterne bak rapporten er styremedlem i UTSYN og fagdirektør i FFI, Eskil Grendahl Sivertsen.

– Påvirkningsoperasjoner pågår gjerne fordekt og med lav intensitet over tid. De kan ramme samfunnets sårbarheter på tvers av sektorer og under terskelen for hva noen vil gjenkjenne som en krise. Derfor er det nødvendig å gjøre hele samfunnet mer robust i møtet med påvirkningsforsøk. Anbefalingene inkluderer blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, metoder for å avdekke og håndtere desinformasjon, utvikling av digitale verktøy, og økt kunnskap og kompetanse i samfunnet og på myndighetsnivå, sier Sivertsen om rapporten.

Hele rapporten kan leses på FFIs sider.