Samarbeidet mellom UTSYN og Dagsavisen fortsetter. Vi løfter unge fagstemmer og ukens bidrag er fra Nadja Sørelvmo.

Nadja Sørelvmo fokuserer på fremmedkrigeres vilkår ved retur og hvilke konsekvenser det kan ha for nasjonal sikkerhet.

I møte med hjemvendte fremmedkrigere er nasjonens sikkerhet viktig, men tryggheten blir kortsiktig om vi ikke også tenker på rehabilitering.

Les hele kronikken hennes Når fremmedkrigere kommer hjem publisert i Dagsavisen 12.04.18.

Fikk du ikke med deg første kronikk i den nye spalten i Dagsavisen? Ingrid Marie Dybvig skriver om Norges mulige bidrag til USAs omstridte dronekrig i Dagsavisen 23.03.18, les den her: Kontroversiell krigføring.