UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet og Transit Magasin setter i fellesskap søkelys på hvordan desinformasjon, falske nyheter og propaganda påvirker aktuelle hendelser gjennom en artikkelserie.

Forfattere av artikkelserien er Maren Sæbø og John Færseth. Prosjektet handler om å vise hvordan desinformasjon skaper krig i det offentlige ordskiftet og forsterker polarisering. Med artikkelserien ønsker vi å bidra til motstandsdyktighet mot desinformasjon gjennom kildekritikk, økt kritisk refleksjon og evne, samt vilje til en rausere tolkning av meningsmotstanderen. Serien publiseres på TransitMagasin.no, og er støttet av Fritt Ord.

Alle artiklene kan leses her:

  1. Ukraina: En krig mellom fortellinger av John Færseth (8. mai 2020)
  2. Kampen mot det norske barnevernet: Konspirasjonsteorier brukes for å vise fram «landet som stjeler barn» av John Færseth (12. mai 2020)
  3. En ny verdensorden. Konspirasjonsteoriene rundt FNs utviklingsagenda – Agenda 21 av Maren Sæbø (15. mai 2020)
  4. 5G og Covid-19: Hvordan en konspirasjonsteori sprer seg i sosiale medier av John Færseth (16. juni 2020)
  5. Koronapandemi og konspirasjonspandemi av John Færseth og Maren Sæbø (27. mai 2021)