Ny podcastepisode om hva Bergen Engines-saken har lært oss.

Bergen Engines-saken har vært gjenstand for massiv offentlig debatt, og ble 28. mai også diskutert på Stortinget. Saken er i seg selv både kompleks og pikant, men tjener vel så mye som et eksempel på en del underliggende strukturelle svakheter; både når det gjelder sikkerhetskultur i departementene, koordinering, informasjonsflyt og samvirke mellom disse – og generell håndtering av sammensatte trusler med stadig mer komplekse verdikjeder.

Hør podcastepisoden med Emilie Mehl (medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Sp og saksordfører i Bergen Engines-saken under høringen på Stortinget), Jette Christensen (medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Ap), Anders Romarheim (forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole) og Hedda Langemyr (daglig leder i UTSYN) – om hva Bergen Engines-saken har lært oss, og hvilke tiltak som bør på plass for å redusere risikoen for at noe tilsvarende skjer med eierskapet til, og forvaltningen av, nasjonal kritisk infrastruktur.

Episoden er laget i samarbeid med Polyteknisk Forening.

Lytt til podcastepisoden her.

 

Podcastepisoden er produsert med støtte fra Fritt Ord.