Fagnotat

Risikokommunikasjon og systemisk risiko
– et heksebrygg av sorte svaner, grå neshorn og kokende frosker

Richard Utne

16.04.2020