Fagnotat

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner

Hedda Langemyr og Erik Strøm

01.11.2019