– Det er kanskje ikke tilfeldig at Russland gjør slike fremstøt nå

04.11.2021 |

Grensestolper ved grensa mellom Norge og Russland. Foto: Kristian Verlo Vikestad / Forsvaret

Er det tilfeldig at russerne ønsker å sette opp så mange krigs- og andre minnesmerker på strategiske plasseringer i Finnmark, nå når de sikkerhetspolitiske spenningene er så store?

Kan det hende at en selektiv vekting av historikk og relasjoner man har i nord, overskygger for den dystrere stormaktspolitikken? Bør lokale myndigheter, lokal forvaltning og kunnskapsinstitusjoner jobbe med sikkerhetsspørsmål på en ny måte i lys av mer sammensatte trusler? Økt informasjon, bevissthet og debatt om dette er i alle tilfeller viktig.

Les hele intervjuet med Hedda Langemyr i NRK Troms og Finnmark.


Denne saken om krigsminnesmerker skapte noe debatt. Debatten handlet om hvorvidt de nye minnesmerkene primært handler om folk-til-folk-samarbeid, hvorvidt det handler om internasjonalt diplomati eller om det kan tenkes at russerne har noen vikarierende motiver.

To historikere fra UiT Norges arktiske universitet, Marianne Neerland Soleim og Kari Aga Myklebost, svarte med gode nyanseringer sett i lys av deres forskning på feltet. Les hele deres svarinnlegg på nordnorskdebatt.no her.