Utenriks- og sikkerhetspolitikk er for viktig til å ties i hel. Norge preges av høyt kunnskapsnivå om internasjonale forhold, og interessen er stor. Verden endres raskt, og Norge står overfor helt nye utfordringer. Da er det et paradoks at debatten er så begrenset.

Hvorfor er det slik? En vanlig forklaring er at det er så stor grad av enighet om utenriks- og sikkerhetspolitikken at det blir lite å diskutere. En annen mulig forklaring er at det på dette feltet er mange beslutninger som vil møte så liten forståelse i store deler av befolkningen at en er best tjent med stillhet. En tredje forklaring vi ofte hører er at folk flest – velgerne – ikke er interessert i tematikken. Konklusjonen blir at selv om utenriks- og sikkerhetspolitikk kanskje er viktig, så gir det liten politisk uttelling for partiene. Den langsiktige kostnaden kan være stor.

Uten en bred, informert debatt om disse dramatisk viktige spørsmålene svekkes den samfunnsmessige beredskapen og demokratiet.

Les mer om hva Gunhild Hoogensen Gjørv, Kristian Berg Harpviken og Ståle Ulriksen skriver om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i Nordlys.