Canadas arktiske strategi

11.02.2021 |

Eureka værstasjon på Ellesmere Island i Canadas provins Nunavut. Foto: NASA / Wikimedia Commons

I 2019 publiserte Canada sin offisielle arktiske strategi som skal gjelde fram til 2030: «Canada’s Arctic and Northern Policy Framework». Strategien markerer et tydelig brudd med Canadas tidligere arktiske strategier ved at urbefolkningen og beboerne i Arktis nå skal stå i hovedfokus.

Canadas åtte hovedfokusområder i Arktis er 1) å styrke sunne familier og lokalsamfunn, 2) å investere i energi, transport og kommunikasjonsinfrastruktur som myndighetene, økonomiene og samfunnene i Arktis og nordområdene trenger, 3) å skape jobber, dyrke innovasjon og styrke arktiske og nordlige økonomier, 4) å støtte vitenskap, kunnskap og forskning som gir mening for samfunnene og beslutningstaking, 5) å imøtekomme effektene av klimaendringer og støtte sunne økosystemer i Arktis og nordområdene, 6) å forsikre seg om at beboerne i Arktis og nordområdene er trygge og godt forsvarte, 7) å gjenreise Canadas rolle som en internasjonal arktisk leder, og 8) å fremme forsoning og styrke forholdene mellom urbefolkningen og ikke-urbefolkningen.

Både Canadas nasjonale og internasjonale mål for Arktis skal tilpasses behovene til urbefolkningen og befolkningen i regionen. For å styrke samfunnene planlegger Canada å investere i utdanning, forskning, infrastruktur og turisme. Sentralt står det at den økonomiske utviklingen skal være bærekraftig.

Som en følge av klimaendringer oppvarmes Canadas nordområder tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Som et resultat påvirker oppvarmingen jordsmonnet, biomangfoldet, de lokale kulturene og tradisjonene. Den smeltende sjøisen medfører muligheter for utvinning av hittil utilgjengelige naturressurser, shipping-ruter og turisme, i tillegg til nye sikkerhetsmessige utfordringer som menneskeskapte ulykker og behovet for søk- og redningsoppdrag.

Canada anser Arktis som en geopolitisk viktig region. Ifølge strategien betyr Canadas lange tilstedeværelse at landet spiller en sentral rolle i Arktis, og øyner tre viktige muligheter for regionen. For det første ønsker Canada å styrke det regelbaserte internasjonale systemet i Arktis. Dette innebærer at Canada påtar seg rollen som en internasjonal leder i Arktis og aktivt fremmer Canadas interesser og verdier, slik som blant annet miljøsikkerhet og menneskerettigheter, spesielt når det gjelde urbefolkningen. For det andre ønsker Canada en tydeligere avgrensning av sine arktiske grenser, slik som avgrensningen av deres kontinentalsokkel. For det tredje ønsker Canada å orientere mer av statsapparatets ulike verktøy og oppmerksomhet mot sin nordområdepolitikk. Dette skal etter planen gjennomføres i tråd med Canadas arbeid om å iverksette FNs bærekraftsmål og FNs erklæring for rettighetene til urfolk.

Canada har ulike mål for å imøtekomme den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis. Ifølge strategien ønsker Canada blant annet å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale partnere innenfor sikkerhet og forsvarsrelaterte spørsmål; å styrke sin militære tilstedeværelse, totalforsvar og responsevne mot sikkerhetsbrudd i Arktis og i Canadas nordområder; og å styrke Canadas overvåkingsevner av sine territorier i Arktis og nordområdene.

Hele Canadas arktiske strategi kan leses her.

 

Av: Knut Joachim Tanderø Berglyd