Skribent:
Redaktør

Kirkenes Foto: Ksenia Novikova / Barentssekretariatet

Kirkenes viser vei ut av uføret

Av Redaktør / 29 november 2019

Kirkenes går mot strømmen når konfrontasjoner, sanksjoner, militærøvelser og opprustning mellom Russland og NATO øker spenningene, som blokkerer dialog og samarbeid. Kirkenes viser vei ut…

Les mer…
Operatører fra Minedykkerkommandoen klarerer kaien før mottak av alliert fartøy. Foto: Egil Ingebrigtsen / Forsvaret

Er den strategiske forutsetningen for forsvaret av Norge gyldig?

Av Redaktør / 08 november 2019

Det vil være en stor fordel hvis sivile og militære ledere er omforent om hva som er vår strategiske føring, nær sagt uansett hvilke forhold…

Les mer…
Amerikanske marineinfanterister med kjøretøyet LAV-ATWS, under NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

Av Redaktør / 07 november 2019

– I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og luftstyrker, skriver Halvor Aas i denne kommentaren til Tormod…

Les mer…

Fagmilitært råd og FFI i utakt

Av Redaktør / 07 november 2019

Forsvarssjefens fagmilitære råd og FFIs innspill til langtidsplanen for Forsvaret spriker i sine anbefalinger, spesielt når det gjelder skalerbarheten til manøverkonseptet. Av: Carl Waldemar Wilhelmsen…

Les mer…
Soldater ved Kavalerieskadronen trener ved Garnisonen i Porsangermoen. Kavalerieskadronen er en kompanisstridsgruppe som er en del av Hærens styrking i Finnmark og en del av Finnmark landforsvar. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Forsvarets lette tropper

Av Redaktør / 04 november 2019

– Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers foreslåtte styrker er i stand til å avskrekke Russland…

Les mer…
Fra Cybersikkerhetssenteret ved Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Cyberforsvaret:
Forsvarets lim og digitale rustning

Av Redaktør / 04 november 2019

Cybertrusselen er den største trusselen mot nasjonen Norge i 2019, ifølge både PST og Etterretningstjenesten. Likevel blir Cyberforsvaret knapt nevnt i den offentlige forsvarsdebatten. Hvorfor…

Les mer…
Kystvakta øver med helikopteret Superpuma i 2015. Samarbeid mellom militære og sivile er en viktig del av deres arbeid. Foto: Betzy Hänninen / Forsvaret

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren:
Noen folkerettslige implikasjoner

Av Redaktør / 01 november 2019

De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på hvilke utfordringer det innebærer for Forsvarets evne til å…

Les mer…