Se opptak fra webinaret om desinformasjon i forbindelse med lansering av nytt forskningsprosjekt.

Nylig lanserte regjeringen ny samfunnssikkerhetsmelding der det står at en forverret sikkerhetspolitisk situasjon medfører økt risiko for spredning av desinformasjon. Arbeidet mot desinformasjon er en sentral del av arbeidet mot sammensatte trusler, og berører myndigheter, private virksomheter, organisasjoner og hver enkelt av oss.

I sin trusselvurdering for 2020 pekte PST på at fremmede staters påvirkningsaktivitet kan undergrave befolkningens tillit til norske myndigheter. Hovedmålet med en påvirkningsoperasjon er å vinne dominans over informasjonsdomenet i en sak, ta eierskap til narrativet, og bidra til splittelser i befolkningen gjennom å forsterke eksisterende konfliktlinjer.

Hvordan styrker vi evnen til å oppdage desinformasjon og motvirke? Hvilket ansvar har hver enkelt? Er politikere, myndigheter og medier i tilstrekkelig grad bevisst på hvordan informasjon kan misbrukes, eller hvordan de kan svekke versus fremme saklig debatt når de vinkler saker og velger ut hva som får hovedfokus? For mye ensidig strategisk kommunikasjon fra myndigheter eller de vi har et sikkerhetssamarbeid med kan også bidra til å forsterke polarisering og misnøye. Hvordan balansere dette? Hvordan bidrar sosiale medier til å støtte opp under påvirkningsoperasjoner? Og hvordan bør befolkningen – du og jeg – forholde oss til og håndtere det? Hvilke virkemidler har vi?

Webinar i forbindelse med lanseringen av et nytt forskningsprosjekt ledet av UiT-Norges arktiske universitet: Threat-Defuser (threat-defuser.org).

I panelet:

  • Arild Bergh, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
  • Simen Bakke, fagprofil i UTSYN
  • Gunhild Hoogensen Gjørv, professor ved UiT
  • Laura Janda, professor ved UiT og prosjektleder for Threat-Defuser

Ordstyrer: Ørjan N. Karlsson, fagprofil i UTSYN.

Se opptak av hele webinaret fra 11. november på YouTube.