Månedens fagprofil, april 2024

Det siste tiåret har NATO stått overfor stadig større utfordringer. Trump, krig i Ukraina og et Europa i endring er bare noen av stormene ledelsen i NATO med Jens Stoltenberg i spissen har stått i siden 2014. Å styre en slik organisasjon i turbulente tider krever mye. Det vet vår fagprofil Gjermund Eide alt om. I et helt tiår har han stått ved Jens Stoltenbergs side i Brussel som hans militære rådgiver. 

Gjermund Eide har lang fartstid i militæret. Han har tidligere vært talsmann i Forsvaret, kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan, og vært militær rådgiver for tidligere forsvarsminister og forsvarssjef. Siden 2014 har han vært tett på begivenhetene som har ledet NATO inn i en ny sikkerhetspolitisk tid. 

Gjermund, hva interesserer deg for tiden?
På jobben er fokuset nå på forberedelsene til NATOs toppmøte i Washington i juli. Vi forventer at de viktigste sakene vil bli støtte til Ukraina, en ytterligere styrking av NATOs kollektive forsvar, og å utvide NATOs samarbeid med partnerne Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Alle møter, besøk og reiser som generalsekretær Stoltenberg gjør fremover er med på å forberede dette toppmøtet. 

Privat så har jeg blitt bestefar til en liten jente som allerede har rukket å bli 9 måneder. Det interesserer meg veldig!  

Hva er, etter din mening, den største utfordringen Norge står overfor de neste årene?
Jeg synes den fremlagte Langtidsplanen for Forsvaret er en meget god og riktig satsing. Dessverre er vi i en situasjon hvor vi må ruste opp for å ivareta vår sikkerhet og våre interesser. De forslagene som regjeringen har fremmet treffer godt. Dette er en plan som strekker seg over 12 år. Jeg tror utfordringen for politikerne våre vil bli å finansiere planen i hele dens periode. Altså å sørge for at det økte bevilgningsnivået til forsvarssektoren forblir høyt, slik at vi kan drifte vårt fremtidige forsvar på en ordentlig måte. Vi må ha penger til å øve brigadene, seile fartøyene og fly de flyene langtidsplanen sier Forsvaret skal bestå av. Samtidig blir det utfordrende å rekruttere og beholde det personellet som vi er avhengige av for å ha et troverdig forsvar.

Du har tidligere advart Norge mot å bli for avhengig av Kina, hvor sårbare er vi for kinesisk avhengighet her i Norge? Har vi vært litt for naive i møte med kinesisk teknologi og bedrifter?
Jeg mener det er viktig å advare mot å skape en avhengighet til Kina. Det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer som Kina – et regime som utfordrer vår sikkerhet, våre interesser og våre verdier. Det er grunn til å være bekymret for Kina sitt forsøk på å kontrollere kritisk infrastruktur, strategiske materialer og forsyningskjeder. Vi må ikke eksportere teknologi som kan brukes mot oss, eller miste kontrollen over kritisk infrastruktur. Vi skal ikke slutte å handle med Kina, men vi må vi må unngå avhengigheter som gjør oss sårbare. Samarbeidet med Kina må gjøres på en måte som ikke truer vår sikkerhet.

I høst får vi etter planen en ny Generalsekretær i NATO. Har du en anelse om hvor din ferd vil gå videre?
Først og fremst går ferden hjem til Norge og til min familie som jeg har sett altfor lite til de siste 10 årene. Jeg gleder meg til å kunne bruke mer tid sammen med dem! 

Når jeg er ferdig i NATO til høsten, er jeg også ganske nær pensjonsalderen for offiserer. Så jeg kommer nok til å takke for meg, henge uniformen i skapet, og se meg om etter noe annet å gjøre. Jeg håper å få en jobb hvor jeg kan bruke noe av den kompetansen jeg har med meg fra disse ti årene i NATO.

Hvorfor ville du være fagprofil hos UTSYN?
Kort og godt fordi jeg synes UTSYN er et spennende fora for diskusjon om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

Av: Ragnhild Tvergrov Skare