UTSYN på Øvelse Nord

28.04.2023 |

Foto: Eirik Øwre Thorshaug

Denne uken har Øvelse Nord, landets største fullskala samvirkeøvelse for beredskap, gått av stabelen i Bodø. UTSYN har i den sammenheng vært med på å arrangere to forskjellige arrangementer om viktige sikkerhetspolitiske temaer.  

Åpent fagforum om ytringsfrihet og samfunnssikkerhet

Mandag 24. April hadde vi et åpent fagforum om ytringsfrihet og samfunnssikkerhet på Nord Universitet hvor Amund Trellevik fra UTSYN var ordstyrer under flere av samtalene. Dette arrangementet var et samarbeid mellom Norsk journalistlag, Nord Universitet og UTSYN. Seminaret var innom en rekke viktige temaer og debatter om medienes rolle i et åpent demokrati, og hvordan den skjerpede sikkerhetssituasjonen endrer måten norske journalister må jobbe på.

Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og PSTs leder i Troms politidistrikt deltok. Begge ga verdifulle bidrag fra de hemmelige tjenestenes arbeid med å være så åpen som mulig, uten å eksponere sitt arbeid. Et av høydepunktene fra seminaret inkluderte samtaler mellom PST og “vanlige” journalister.

Andre høydepunkter var diskusjoner om grensedragningen mellom åpenhet og sikkerhet. Inkludert utfordringen som ligger i at sikkerhetsmyndighetene ikke anbefaler apper som TikTok på tjenestetelefonene til journalistene, samtidig som mediehusene produserer eksklusivt innhold til nettopp disse flatene.

Kampen om sannheten - Øvelse Nord
Program for: Kampen om sannheten program under Øvelse Nord

Dette er spesielt relevant i sammenheng med dilemmaet beslutningstakere nå står i. Hvordan skal man balansere klare sikkerhetshensyn med utfordringen det er å nå ut til enkelte grupper av befolkningen for å unngå ekkokamre?

Publikum på seminaret var studenter, akademisk ansatte og beslutningstakere. Basert på spørsmålene fra salen var både ansatte i Forsvaret og forvaltning representert.

Norges beredskapsvilje – er du villig til å betale prisen for vår forsvarsevne?

Tirsdag 25. April var vi med å arrangere kveldsseminaret: «Norges beredskapsvile – er du villig til å betale prisen for vår forsvarsevne?» på Luftfartsmuseet i Bodø sammen med Nord Universitet, Forsvaret og Heimevernet. Vår nye styreleder Eirik Øwre Thorshaug representerte UTSYN under arrangementet.

Innledere under seminaret var: 

  • Knut Storberget – Forsvarskommisjonen
  • Harald Sunde – Totalberedskapskommisjonen
  • Odd jarl Borck – Nord Universitet
  • Betina Slagnes – Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Torbjørn Bongo – LO
  • Oberst Asbjørn Lysgård – Heimevernet
Bodø - Norges beredskapsvilje 25. april
Program for kveldsseminaret: Norges beredskapsvilje under Øvelse Nord

Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening var ordstyrer under paneldebatten.

Saken fortsetter under bildet

Øvelse Nord
Bilde: Eirik Øwre Thorshaug

Bakteppet for kveldsseminaret var den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som er preget av et helt annet alvor enn tidligere. Det ble tatt opp mange viktige temaer om norsk beredskapsvilje. Noen høydepunkter var innledningene fra leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget og leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde. De to innledningene viser at Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen er som to puslespillbrikker som sammen kan bidra til å bygge mer forsvarsvilje, dette ble også understreket av Storberget.

Se hele arrangementet her: