USA forsvinner ikke ut av Europa selv om de prioriterer Kina

15.06.2021 | , ,

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Foto: NATO

High North News har intervjuet Hedda Langemyr om NATOs nye strategiske konsept, Kinas fremvekst og konsekvenser for Nordområdene.

– Det tegnes opp til at Kina utpekes som en ny strategisk rival, og det gjelder ikke utelukkende militært. USA har en pågående handelskrig med Kina, og det er en form for teknologisk kappløp. Dersom NATO går inn med et sterkt Kina-fokus, er det sannsynlig at det får spillover-effekt på andre politikkområder hvor Norge kanskje ser seg mest tjent med et bedre samarbeid. Kina er en viktig handelspolitisk partner for Norge, som i likhet med mange andre land er avhengig av Kina for å løse flere av de globale krisene som klimaspørsmålet. Mange europeiske stater ser seg tjent med et noenlunde normalt forhold til Kina. En slik strategi kan komplisere de relasjonene, sier Langemyr.

Hele intervjuet kan leses i High North News, 11.06.21.