Seminar: Sikkerhetspolitikk i Nordområdene

11.03.2018 |

Kart: The Arctic Institute

Nordområdenes historiske, nåværende og fremtidige strategiske rolle er blant temaene under et åpent seminar som arrangeres i Tromsø førstkommende tirsdag.

Tirsdag 20. mars arrangerer Norges Arktiske Universitet (UiT), i samarbeid med University of Iceland (UoI), åpent seminar om sikkerhetspolitikk i Nordområdene. UTSYN bidrar med informasjonsformidling i etterkant av seminaret, som finner sted i Nedre Lysthuset Auditorium (Senter for fredsstudier) på UiT.

Program:

09:00-12:00 Russland, Øst-Europa og Arktis

Velkommen, ved Rasmus Bertelsen, professor, Institutt for samfunnsvitenskap (UiT)

TBC / Jón Ólafsson, professor, School of Humanities (UoI)

Betydningen av russisk språk, kultur og samfunn, for å forstå kaoset rundt medias representasjon av «de andre» / Yngvar B. Steinholt, Institutt for språk og kultur (UiT)

Russisk historie – hva er det vi overser i vår samtale med og om Russland? / Jens Petter Nielsen, professor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (UiT)

Moderator: Rasmus Bertelsen (UiT)

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:15 Fred i Arktis

Arktis’ historiske, nåværende og framtidige geostrategiske rolle i lys av den politiske og teknologiske utvikling
Rasmus Bertelsen
, professor, Institutt for samfunnsvitenskap (UiT)

Små stater og fred i Arktis
Silja Bára Ómarsdóttir
, adjunct professor (UoI)

Geopolitikk og internasjonal rett i Arktis
Bjarni Már Magnússon
, associate professor, Reykjavik University School of Law (UoI)

Islands relasjoner med Russland – på frysepunktet uten Arktis? 
Valgerður Björk Pálsdóttir
 (UoI)

Moderator: Gunhild Hoogensen Gjørv (UiT)

14:15 – 14:30 Kaffe

14:30 – 16:00 Fred i Arktis (Fort.)

Det vi alle kan være enige om
Sóley Kaldal
, Icelandic Coast Guard

Arktisk fred: Turismens rolle
Auður H Ingólfsdóttir
, forsker, Icelandic Tourism Research Center

De menneskelige sikkerhetskostnadene for arktisk eksepsjonalisme 
Gunhild Hoogensen Gjørv
, professor, Senter for fredsstudier (UiT)

Utarming av oppfatninger om fred
Embla Eir Oddsdóttir, direktør, Icelandic Arctic Cooperation Network

Moderator: Silja Bára Ómarsdóttir (UoI)