Ny podcastepisode om nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid.

Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling og press på ressurser. USA utviser mindre kapasitet for globalt lederskap, Kina tar en langt mer proaktiv rolle og Russland fremstår mer autoritært. Dette har store politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for Norden.

Hvordan har de nordiske landene samarbeidet om sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden? Hvilke utfordringer og muligheter finnes for nordisk samarbeid fremover?

Hør samtalen med:

  • Kristin Haugevik, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Håkon Lunde Saxi, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole
  • Hedda Langemyr, daglig leder i UTSYN
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden hører du om hva som preget det nordiske forsvars- og utenrikspolitiske samarbeidet under og etter den kalde krigen. Du hører om forsyningssikkerhet, samfunnssikkerhet, cybersikkerhet og samordnede krigsplaner – og deltakerne stiller spørsmålstegn om gapet mellom retorikk og realitet.

Sett fra Moskva, Beijing og Washington er Norden og Baltikum samme region – og med Norge i Sikkerhetsrådet i 2021-22 blir kanskje den nordiske stemmen klarere på behovet for en multinasjonal regelbasert verdensorden.

Hele podcastepisoden finnes her.

 

Produsert med støtte fra Fritt Ord.