#PolyPod: Demokratiets kår

Fra venstre: Ingrid Vik, Henriette Jevnaker, Ingrid Marie Vaag Endrerud og Gudmund Hernes. Foto: Polyteknisk Forening.

Ny podcastepisode ute om polarisering, tillit og demokrati.

Norge står overfor store omstillinger og kriser samtidig som det har blitt tydeligere at befolkningens sterke tillit til politikken har sine grenser. Folks tillit til kunnskap er også under press. Samtidig er verden blir mer uforutsigbar med geopolitiske gnisninger og sterk globalisering. Dette påvirker også konfliktnivået i det norske samfunnet, og det påvirker hvor sårbare vi er, i tillegg til å utfordre politikken og demokratiet vårt.

Hva skjer hvis splittelsene i samfunnet vårt blir for dype? Hvis motsetningene går så dypt at viljen og evnen til kompromiss blir svekket? Og hvordan kan polarisering gjøre oss som samfunn mindre robuste mot påvirkning utenfra? Hva betyr i så fall dette for demokratiets kår, nå og framover?

Lytt til ny episode av #PolyPod og samtalen mellom:

  • Ingrid Marie Vaag Endrerud, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet
  • Gudmund Hernes, professor (BI og Fafo) og tidligere statsråd for Arbeiderpartiet
  • Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat

Samtalen ledes av Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

Episoden er laget i samarbeid med Polyteknisk Forening og produsert med støtte fra Fritt Ord.