Nytt fagnotat ute om påvirkningsoperasjoner og manglende erkjennelse av krise.

I morgen 15. august er det høringsfrist for et nytt lovforslag. Regjeringen vil gjøre det straffbart å samarbeide med utenlandsk etterretning for å påvirke den allmenne meningsdannelse eller beslutninger. I dette ferske fagnotatet skriver vår fagprofil Richard Utne om hvorfor straffebudet neppe vil utgjøre en forskjell:

«Det er ikke mangel på eksisterende beskyttelsestiltak som er vår største sårbarhet mot påvirkningsoperasjoner, men mangel på kunnskap om hvordan de ser ut og hvordan de kan ramme oss. Når samfunnssikkerhet og statssikkerhet har blitt overlappende kreves det også ny og sammensatt kunnskap for å møte nye trusler. Muligheten til å utnytte åpne arenaer for påvirkning, er nærmest endeløse. En utfordring knyttet til å identifisere sammensatte trusler er at det ikke finnes kollektiv bevissthet eller offisiell oversikt over sårbare arenaer som kan benyttes i påvirkningsøyemed. Dermed blir det vanskelig å se sammenhenger på tvers av sektorer.»

Hele fagnotatet kan leses og lastes ned her: Påvirkningsoperasjoner og naiv positivisme.