Evalueringen av Norges bidrag til den militære operasjonen i Libya i 2011 ble lagt frem i går. Utvalget tar opp flere prinsipielle problemstillinger knyttet til beslutningsgrunnlaget for deltakelse i internasjonale operasjoner.

Nå er det behov for en grunnleggende debatt om de lærdommene vi kan trekke fra Libya til fremtidig norsk deltakelse i slike operasjoner. Har vi tilstrekkelig forståelse av situasjonen og har vi definert målene for vår deltakelse? Hva er Norges interesser og hvilke konsekvenser vil norsk deltakelse få? Hvilke hensyn bør vektlegges når slike beslutninger skal tas i fremtiden? Hvilke norske virkemidler vil fremover være best for å ivareta både vår egen sikkerhet og andres sikkerhet?

Kristian Berg Harpviken la vekt på manglende kunnskap både blant våre allierte og i FNs Sikkerhetsråd i forkant av Libya under debatten på Dagsnytt 18 i går, og konsekvensene Libya fikk for beslutningsprosessene i Sikkerhetsrådet. Du kan høre hele debatten med utvalgsleder Jan Petersen, Espen Barth Eide, Bjørnar Moxnes, Snorre Valen og Sigurd Falkenberg Mikkelsen på NRK.

Hele Libya-rapporten kan leses her.