Fagnotat

Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer

Birgitte Førsund og Richard Utne

24.10.2019