Fagnotat

Norge, NATO og 2%-målet

Terje Bruøygard

18.09.2019