Fagnotat

Hvordan bekjempe desinformasjon? Aktører, strukturer og tiltak

Terje Bruøygard, Simen Bakke og Hedda Langemyr

07.04.2020