Digitale dialogmøter: Sikkerhets­politikkens regionale konsekvenser

06.03.2021 |

Bilde til venstre: Utsikt over landskap i Troms fra et Bell 412-helikopter. Foto: Erik Drabløs, Forsvaret. / Bilde til høyre: 4 franske Mirage 2000C flyr i formasjon over Bodø. Foto: Hanne Hernes, Forsvaret.

Hvordan påvirkes lokalsamfunn i nord av den sikkerhetspolitiske utviklingen? Se opptak fra de to dialogmøtene om dette 23. og 25. februar.

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet inviterte sentrale politikere til dialog med folk og aktører i nord, om forsvar, sikkerhet, tillit og samfunnsutvikling. Bakgrunnen var regjeringens nye nordområdemelding, samfunnssikkerhetsmelding og den nye langtidsplanen for Forsvaret, samt de årlige trusselvurderingene som nylig ble publisert.

Møtene inngikk i UTSYNs pågående arbeid i valgåret 2021 for å legge til rette for en åpen, bred og informert offentlig samtale om sikkerhetspolitikk. Det er nødvendig i en tid hvor trusselbildet er mer sammensatt og tilliten mellom nord og sør er under press.

 


Fokus Troms og Finnmark

23. februar var fokuset på Troms og Finnmark. Arktis opplever på nytt økt militær aktivitet både på land, til sjøs og under havoverflaten. Antall militærøvelser øker, både i hyppighet og land som deltar. Hvilke muligheter har Norge til å føre en selvstendig forsvarspolitikk? Hvordan har lokalmiljøet i og rundt Tromsø blitt påvirket av den sikkerhetspolitiske utviklingen? Hvordan kan lokale og sentrale aktører samhandle bedre for å bygge mer gjensidig tillit og tettere samarbeid?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp), stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), Amund Trellevik (journalist i Nordlys), og Terje Meyer (distriktsjef i Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt), deltok.

Dialogen ble ledet av tidligere NRK-journalist Håkon Haugsbø.

Se hele opptaket av møtet på YouTube. Deler av møtet kan også høres i radioprogrammet Debatt på NRK P2, 5. mars.

 


Fokus Nordland

25. februar var fokuset på Nordland og Bodø. Hvordan påvirker en ny sikkerhetspolitisk situasjon næringslivet i nord? Hvilke implikasjoner gir økt militær tilstedeværelse for næringslivet? Hvilket ansvar har forsvars- og sikkerhetsmyndigheter for å lage tydelige kjøreregler? Hvordan har lokalmiljøet i og rundt Bodø blitt påvirket av den sikkerhetspolitiske utviklingen? Hvordan kan lokale og sentrale aktører samhandle bedre for å bygge mer gjensidig tillit og tettere samarbeid?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp), ordfører i Bodø Ida Pinnerød (Ap), og Arne O. Holm (redaktør i High North News), deltok.

Dialogen ble ledet av tidligere NRK-journalist Håkon Haugsbø.

Se hele opptaket av møtet på YouTube.

 

Begge møtene ble gjennomført med støtte fra Fritt Ord.