Best på snø

07.02.2019 | ,

Stormlag fra 2. bataljon under øvelse Grey Wolf i Bodø, 15.-18. januar 2007. Foto: Gjermund Gustavsen / Wikimedia Commons

Regjeringen er i gang med ny langtidsplan for forsvaret. Å være alliansens ekspert på vinterkrig bør forplikte for Norge.

Arbeidet med ny langtidsplan omfatter sikkerhetspolitiske trekk, utviklingen hos allierte, og teknologiske og økonomiske forutsetninger. Prinsippene fra gjeldende langtidsplan, blant annet operativt planverk, skal derimot ligge fast.

Uavhengig av hva slags struktur eller operativt konsept langtidsplanen kommer frem til, hviler Norges sikkerhet fortsatt på to pilarer og to antagelser. Pilarene består av én nasjonal militær kapasitet og én alliert kapasitet. Den første antagelsen er at disse to pilarene til sammen er avskrekkende nok til å unngå konflikt. Den andre antagelsen er at dersom en konflikt likevel måtte oppstå, så vil alliansen komme oss til unnsetning. Enten gjennom defensive operasjoner for å forhindre tap av norsk suverenitet eller gjennom offensive operasjoner for å ta tilbake eventuelle tap.

Evnen til å føre krig, til lands, vanns og luft, sommer som vinter er avgjørende for begge deler. Det er ikke mange allierte som har kompetanse til å føre krig vinterstid. Norge er NATOs eksperter på krigføring i norsk klima og må ta en rettferdig del av ansvaret for at pilarene er sterke nok. Hvis vi ikke gjør det, blir antagelsene verdiløse.

Les fullversjonen av teksten til UTSYNs fagprofil Terje Bruøygard i Minerva, publisert 07.02.19.