TikTok blir i økende grad brukt som nyhetskilde blant unge. Bilde: Solen Feyissa

TikTok and the 2023 Norwegian Local Election

How did Norwegian first-time voters use TikTok as an information source? Ragnhild Tvergrov Skare This is ...
Les mer…