Cathrine W. Salthammer

Cathrine W. Salthammer

Cathrine W. Salthammer er utdannet statsviter og offiser, og jobber som rådgiver for innsikt og analyse i Geelmuyden Kiese. Hun er også HV-offiser. Salthammer har lang og bred erfaring med forsvars- og sikkerhetspolitikk, og hun har de siste 20 årene hatt stillinger både på operativt og strategisk nivå, i forsvarssektoren og i justissektoren, noe som har resultert i at hun i dag har en særlig god innsikt i hvilket trussel- og risikobilde vi som nasjon står overfor. Salthammer har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementets seksjon for nasjonal sikkerhet, hvor hun blant annet har hatt et særlig ansvar for policy-utvikling knyttet til PSTs ansvarsområder. Salthammer har også jobbet som flerkildeanalytiker i PST og i Forsvaret, hun har tjenestegjort i Etterretningsbataljonen og i internasjonale operasjoner i Afghanistan og Kosovo. I tillegg har Salthammer jobbet ved Forsvarsdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling og i Utenriksdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene.