Norsk totalforsvar og sikkerhet

Statsminister Erna Solberg møter USAs president Donald Trump i Det hvite hus i 2018. Foto: Stein J. Bjørge/Aftenposten (SMK)

USA – en realistisk alliansepartner for Norge?

Under ledelse av president Trump og hans støttespillere opptrer USA, Norges viktigste alliansepartner etter andre verdenskrig, ...
Les mer…
Cybertekniker-elever under termineringskurs på Jørstadmoen. Foto: Anette Ask / Forsvaret

Cyberforsvarsforsker:
Det er ikke nok folk å ta av – vi må tenke nytt

Forsvarssjefen understreker at cyberdomenet er viktig for Forsvaret. Det markerer et toneskifte, skriver forsker Hanne Eggen ...
Les mer…
Operatører fra Minedykkerkommandoen klarerer kaien før mottak av alliert fartøy. Foto: Egil Ingebrigtsen / Forsvaret

Er den strategiske forutsetningen for forsvaret av Norge gyldig?

Det vil være en stor fordel hvis sivile og militære ledere er omforent om hva som ...
Les mer…
Illustrasjonsfoto fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Foto: G. Røkeberg/DSB

Siviles rolle i totalforsvaret: Vi er både en del av problemet og løsningen

En av de største utfordringene er at vi ikke vet hvordan sivilbefolkningen vil reagere og/eller oppføre ...
Les mer…
Skjermdump fra Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhet.

Næringslivets rolle og
Norges evne til å lykkes med totalforsvaret

Det er et gap i hvilket trusselbilde de hemmelige tjenestene informerer om via åpne rapporter, og ...
Les mer…

Tre trender som utfordrer norsk utenrikspolitikk

Enkelthendelser bør analyseres i kontekst av mer grunnleggende utviklingstrekk i internasjonal politikk. For å se fremover, ...
Les mer…
Bilde av Kristian Berg Harpviken og Hedda Langemyr

UTSYN inngår samarbeid med Dagsavisen

UTSYN har inngått samarbeid med Dagsavisen om en fast spalte for å fremme unge fagstemmer innenfor ...
Les mer…