NATO, EU & FN

Mette Vågnes Eriksen, Kristin Haugevik, Hedda Langemyr og Håkon Lunde Saxi. Foto: Polyteknisk Forening.

#PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Ny podcastepisode om nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid. Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i ...
Les mer…
Ministerrådsmøte i OSSE, i desember 2019. Foto: OSCE/Flickr

Trøbbel i sikkerhets-
samarbeidet

Skal OSSE gjenvinne sin rolle krever det politisk vilje og at sterke, erfarne medlemsland trår til ...
Les mer…