Forsvar & beredskap

Norsk spesialsoldat. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Etisk beredskap: Kan sønnen min ende opp som krigsforbryter?

I debatten om opprustning og beredskap må vi også spørre: Hvor moralsk robuste er våre soldater? ...
Les mer…
BNorges største kystvaktskip og eneste isbryter, KV Svalbard. Foto: Sjøforsvaret

Ny «verdensorden»
– ny kurs for Sjøforsvaret?

Hva betyr det for Forsvaret at Russland ønsker å utvide sitt interesseområde og etablere en ny ...
Les mer…